สถิติ
เปิดเมื่อ4/06/2018
อัพเดท13/06/2018
ผู้เข้าชม60
แสดงหน้า344
เมนู
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AdsOne.com

ผู้บริหารและพนักงาน

อ่าน 8
 
 

ผู้บริหารและพนักงาน

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. นครศรีธรรมราช จำกัด


นาย สมโชค จันทร์ใหม่
ประธานกรรมการ

นางโสภา   นารีพล

ผู้จัดการ


 

นายครรชิต   พานชาตรี
 

                     

 นางสาว ธัญญลักษณ์ พวงจันทร์              นางสาว เยาวรัตน์ นิติชัย
       หัวหน้าการตลาด                                      สมุห์บัญชี